Språket er etter FUBs mening en basisferdighet som har stor betydning på de fleste områder som kommunikasjon, lek, sosialt samspill i tillegg til tilegnelse av mer formellekunnskaper og ferdigheter.