FUB er av den oppfatning at Den gode barnehagen er en barnehage med nok og kompetente voksne, og mener at Den gode barnehagen er bra for alle barn. Behandlingen av Stortingsmeldingen må derfor føre til at alle barnehager får en god kvalitet.