I barnehageloven § 17. Styrer står det står det bl.a. at barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Det står videre at barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

 

Barnehagens styrer har det overordnede ansvaret for barnehagens virksomhet, både det administrative og pedagogiske. I tillegg har styrer personalansvar for alle ansatte i barnehagen, og for at bestemmelsene i barnehageloven og Rammeplan for barnehagen blir etterfulgt.