FUB er opptatt av at det skal være barnets motivasjon for lek og læring som skal stå i sentrum for barnehagens innhold. FUB er svært skeptisk til Utvalgets forslag til å kartlegge alle barn i barnehagen og til lagring av opplysninger om barn i et nasjonalt register.

Les hele FUBs høringssvar her.