Vi har sett at det gjøres mye bra ute i barnehagene og at det er ulike aktører i sektoren som jobber godt, og brenner for, at alle barn skal ha et godt barnehagetilbud.  

Selv om det i løpet av perioden FUB har fungert, har kommet på plass flere reguleringer som er egnet til å gi barna et bedre tilbud, har vi fortsatt en jobb å gjøre. 

Forskjellene er fremdeles for store, og slett ikke alle foreldre får muligheten til å samarbeide om barnehagetilbudet til sitt barn. Sånn skal det ikke være og her har vi en jobb å gjøre fremover.

Marie Skinstad-Jansen og sønn Isak ved skolestart
(Foto: FUB)

Bemanning og overganger

FUB er også opptatt av at barn fortjener god bemanning gjennom hele dagen og ikke kun i deler av åpningstiden. Denne diskusjonen blir det spennende å følge med på fremover.  

En annen ting vi har vært opptatt av i utvalget er overganger, blant annet overgangen mellom barnehage og til skole/ SFO. Vi har laget en enkel brosjyre til foreldre der vi har samlet de tipsene vi mener er viktigst, for å bidra til at barna får en god overgang.  
 
Last gjerne ned brosjyren om overganger her og begynn forberedelsene allerede nå hvis du har en skolestarter høsten 2020. 

FUB-utvalget siste 2019 Beste
(Foto: FUB)

Lykke til videre!

Vi vil benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid med våre samarbeidspartnere. Vi har lært masse fra alle vi har møtt og samarbeidet med. 

Til slutt vil jeg ønske det nye FUB-utvalget varmt velkommen og lykke til med viktig arbeid de neste fire årene! 

Med vennlig hilsen

Marie Skinstad-Jansen
Avtroppende FUB-leder