Her er FUBs tipsliste for tilvenning til foreldre og barnehagen.
 
Før og i tilvenningsperioden kan det være positivt at personalet kommer på hjemmebesøk og at familien kommer på besøk i barnehagen.
 
Både barnet og foreldrene trenger en fast og trygg voksen å forholde seg til i oppstarten i barnehagen.
 
Når barnet er i barnehagen er det viktig å ta seg god nok tid, slik at barnet får tiden det trenger til å bli klar for adskillelsen fra foreldrene og til å bli hos personalet.
 
Gi barnet tid til å bli kjent med barnehagens ute- og inneområde, slik at det vet hvor det skal leke, spise og sove.
 
Skap gode rutiner for levering og henting i barnehagen og forsøke å følge disse. Det er forvirrende for barnet dersom foreldrene har tatt avskjed og personalet og foreldrene fortsetter å snakke sammen.
 
Gi barnet trøst og medfølelse når det gråter. Små barn blir mer stresset når det blir avledet.
 
Ha gjerne en plan for tilvenningen. Barnehagepersonalet og foreldrene bør evaluere underveis og justere denne ved behov.
 
Bruk tiden sammen med barnet og la det bestemme tempoet i tilvenningen.
 
Trygge foreldre gir trygge barn. Er mor og far trygge på barnehagen og har tillit til de ansatte, påvirker dette barnets opplevelse av barnehagen positivt.
 
Einar Olav Larsen foto i trapp
(Foto: FUB)

Lykke til!


- Vi ønske alle barn, foreldre og ansatte lykke til med forberedelser og oppstart! Dette er en stor overgang og begivenhet for alle. 

- En god dialog mellom foreldrene og de ansatte er viktige fra dag én, og vi håper de fleste har fått hatt et første møte med barnehagen allerede før de begynner, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.