Se utlysningen for rådgiver/senior kommunikasjonsrådgiver her. Tiltedelse medio juni.

Se utlysningen for rådgiver/seniorrådgiver FUG her. Tilstedelse 1. oktober. 

Utlysningene ligger også ute på på finn.no, nav.no og kommunikasjonsforeningen.no.