Det er også bestemmelser om at lys og lydforholdene i barnehagen skal være tilfredsstilende.